ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

verzia 1. platná od 10.4.2020

Náš e-shop https://www.hravosdrevom.sk , spoločnost APROFO, s.r.o., IČO: 52350088, so sídlom: Liptovský Ondrej 12, 032 04 Liptovský Ondrej, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom Žilina, odd. Sro, 72182/L, (ďalej len „správca“) jasne a otvorene prehlasuje, ako spracovávame Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si tiež Zásady súborov cookies.

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. V záujmu transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame a za akým účelom, na akú dlhu dobu, komu ich poskytujeme ďalej, aké máte práva a veľa ďalšieho.

Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme Vašu kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neopravnenému prístupu k nim. Kedykoľvek Vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame. Pre overenie Vášho e-mailu využívame funkciu double opt-in.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, v prvom rade, keď si niečo objednávate, ďalej, keď sa na nás obrátite s otázkou, alebo poskytnete hodnotenie nákupu nebo tovaru. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje tak nepovinné. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakupovať. Ako povinné osobné údaje APROFO spracúva osobné údaje fyzickej osoby( kontaktné informácie a platobné údaje) – objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. APROFO zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

Dobrovoľne nám poskytnete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. u registrácie, u zasielaní newsletteru, diskusie, recenzie a ďalšie, v rozsahu tam uvedenom.

Ako Vaše osobné údaje využívame?

Vaše údaje potrebujeme napríklad k následujúcim účelom:

 • Vytvoriť a spravovať Váš osobný účet (registrácia)
 • Spracovať Vaše objednávky, doručit tovar, vybaviť vrátenie tovaru, alebo ich reklamácie
 • Zasielať aktuálne informácie o stave Vašej objednávky prostredníctvom emailu
 • Kontaktovať vás v prípade problémov s doručením Vášho objednaného tovaru
 • Odpovedať na Vaše otázky a informovať Vás o nových a zmenených službách
 • Zasielať Vám obchodné informáciu o aktuálních akciách a zľavách (newsletter)
 • Spravovať Váš účet
 • Prevádzať analýzy, aby sme vám poskytli relevantný tovar
 • Skontrolovať Váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcích sa nakupovania a to najmä pre vyšie uvedené účely

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

 • pri nákupe s registráciou i bez registrácie Vaše údaje budeme uchovávať na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne bežať odo dňa, kedy uskutočníte poslednú objednávku,
 • pri hodnotení nákupu alebo tovaru po dobu troch rokov,
 • pri zasielaní obchodných informácií bez uskutočneného nákupu na dobu jedného roku,
 • alebo počas zákonom stanovenej doby (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z.o daní z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov).

Následne budú Vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovávania osobních údajov.

Budeme vás chránit

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu Vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále upravujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Prístup k pracovnému počítaču je podmienený správnym heslom pre každého používateľa, rovnako ako správa Eshopu, emailovej schránky k Eshopu, ako aj účtovnému softvéru v prípade potreby vytvorenia faktúry. Počítač i Eshop sú zabezpečený antivírusom a Eshop pravidelne upgradpovaný na najnovšiu vyvinutú verziu.

Rozhodnite sa, koľko s nami zdieľate

Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikace používáne. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúštajú chybové správy. V prípade, že sa Vám nepáči sledovovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v Zásadách súborov cookies.

Udelený súhlas môžete odvolať taktiež kliknutím na odkaz „Odhlásiť Newsletter“ v zaslanom e-maily – „Newslettri“ alebo nás môžete kontaktovať na našej adrese: info@hravosdrevom.skhravosdrevom@gmail.com, Mobil: +421 949 521 5614.

Vyberáme poskytovateľov služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

 • Webový portál je umiestnený u certifikovaného internetového providera WebSupport, s.r.o., pre ktorého je bezpečnosť uchovávaných dát prvoradá.
 • Účtovný systém, ktorý používame, v prípade, že si žiadate vystaviť faktúru je Oberon, vyrobený firmou: Exalogic, s.r.o., IČO: 36421499, DIČ: 2021861127, sídlo firmy: Bešeňová 189, 034 83  Bešeňová, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 15300/L, pre ktorého je bezpečnosť uchovávaných dát prvoradá.
 • Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124., DIČ: 2021879959., IČ DPH: SK2021879959. Partizánska cesta 9, 97599, Banská Bystrica. Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sa, vl.č.803/S.

Prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softwérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe nevyužívame. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

Aké sú vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne jedenkrát za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávné alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtoníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzené spracovanie (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako i právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ si myslíte, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu: APROFO, s.r.o., Liptovský Ondrej 12, 032 04 Liptovský Ondrej, email: info@hravosdrevom.skhravosdrevom@gmail.com, Mobil: +421 949 521 5614.

Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, Vám môžeme ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.

Aj tie najdokonalejšie bezpečnostné systémy môžu však zlyhať v dôsledku neskúsenosti koncového používateľa, preto Vám dáme zopár rád ako zvýšiť bezpečnosť Vašich dát na internete.

Ako sa teda správať na internete bezpečne?

 • Chráňte svoj počítač – používajte antivírusový program, robte si záložné kópie dôležitých dokumentov, buďte opatrný na to, čo sťahujete z internetu
 • Chráňte seba – buďte obozretný keď zverejňujete osobné informácie, neposkytujte tretím stranám svoje heslá, nezdieľajte s nikým prístupové kódy k svojim emailovým schránkam

Náš e-shop https://www.hravosdrevom.sk , spoločnost APROFO, s.r.o., IČO: 52350088, so sídlom: Liptovský Ondrej 12, 032 04 Liptovský Ondrej, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom Žilina, odd. Sro, 72182/L, (ďalej len „správca“) jasne a otvorene prehlasuje, ako spracovávame Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si tiež  Zásady ochrany osobných údajov.

V záujmu transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, ako a kedy používáme súbory cookies.  Na našom webe spracovávame súbory cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a pre analytické účely a v prípade Vašho súlasu tiež pre personalizáciu reklám.

ZÁSADY SÚBOROV COOKIES

verzia 1. účinná odo dňa 25. 5. 2018

Čo sú cookies?

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení a je opäť používaný behom vašich dalších návštev. Vďaka cookies si navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich previedli, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovanr, zlepšujú a zjednodušujú Vašu návštrvu webu. Aké cookies používame?

Existujú dva typy souborov cookies, trvalé a dočasné (session cookies neboli relačné soubory cookies). Trvalé cookies sú uložené ako súbor vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, a to najviac po dobu 12 mesiacov. Session cookies sú uložené dočasné a zmiznú potom, čo zavriete prehliadač. Pokiaľ sa prihlásíte k registrovanému účtu, použijeme trvalé soubory cookies napríklad k uloženiu vami zvoleného tovaru do nákupného košíku. Session cookies používáme, keď použijete funkciu Filter produktov a tiež k tomu, aby sme skontrolovali, či ste prihlásený alebo či ste do svojho nákupného košíka vložili nejaký tovar.

Aké osobné údaje spracovávame?

Súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní našich webových stránok. Tieto informácie zahrňujú typ internetového prehliadača a operačného systému, ktorý používáte, názov domény miesta, z ktorého sa pripojujete (IP adresa), dátum, čas a trvanie návštevy, počet návštev, priemerný čas strávený na našich webových stránkách a stránky, ktorú zobrazujete. Súbor cookies obsahuje tiež jedinečné identifikačné číslo, ktoré identifikuje váš prehliadač. To nám pomáhá rozpoznať váš prehliadač, keď znovu navštívíte našu webovú stránku. Taktiež sledujeme, ako vyhľadáváte na našej webovej stránke a aký tovar si prezeráte.

Účely spracovania osobních údajov

Správca môže zákonne používať súbory cookies za účelom merania návštěvnosti webu a prispôsobenia zobrazenia webových stránok, keďže sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, nie je teda vyžadovaný Váš súhlas. Dáta, ktoré zhromažďujeme, môžu byť tiež použité pro marketingové účely priamo Vám na mieru, k tomu ale už je nevyhnutný Váš súhlas.

Ako sú cookies využívané pre cielené reklamy?

K identifikácii produktov, ktoré Vás môžu zaujímať, môžeme zhromažďovať informácie o navštívených stránkách alebo o produktoch, ktoré ste si zakúpili, aby sme mohli ponúkať tovar priamo Vám na mieru. Spolupracujeme s miestami elektronického obchodovania, aby sme zákazníkom ponúkali cielenú reklamu. Reklamujeme prostredníctvom vlastných bannerov na našich webových stránkách a webových stránkách tretích strán.

Keď navštívíte našu webovú stránku, webové stránky tretích strán (napríklad stránky nášho obchodného partnera) alebo kliknete na reklamu nášho e-shopu, vaše webové aktivity môžu byť sledované prostredníctvom súborov cookies. Súbory cookies tretích strán vytvárajú naši obchodní partneri, ktorí inzerujú naše služby na iných webových stránkách. Naši marketingoví partneri môžu poskytnúť svoje vlastné súbory cookies k zobrazeniu personalizovaných reklám, ktoré súvisia s naším e-shopom. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovánia.

Súhlas s ukladaním cookies v prípade personalizácie reklám.

Aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webu, znejúcí nasledovne: „Prevádzkovateľ webu, https://www.hravosdrevom.sk, spoločnost APROFO, s.r.o., IČO: 52350088, so sídlom: Liptovský Ondrej 12, 032 04 Liptovský Ondrej, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom Žilina, odd. Sro, 72182/L,  ako správca osobných údajov, spracováva na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a pre analytické účely a v prípade Vášho súhlasu tiež pre personalizáciu reklám. Prečítajte si Zásady súborov cookies.“  udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zbierania údajov o chovaní návštevníkov na našem webe na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých cookies. Súhlas je možné vziať kdykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmezenie spracovania (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnost týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia vyšie uvedených práv sa môžete obrátiť na kontaktnú osobu spoločnosti APROFO, s.r.o., email: info@hravosdrevom.skhravosdrevom@gmail.com, Mobil: +421 949 521 5614.

Kontrola nad súbormi cookies

Cookies z vášho počítača alebo mobilného zariadenia môžete ľahko vymazať pomocou vášho prehliadača. Návod, ako zachádzať so súbormi cookies a ako ich odstrániť, nájdete v „Nápovede“ svojho prehliadača. Môžete nastaviť blokovanie súborov cookies, alebo že si prajete byť informovaný zakaždým, keď do vášho počítača alebo mobilného zariadenia bude odeslaný nový súbor cookies. ďalej si môžete nastaviť anonymný režim, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o chovaní návštevníkov webu. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ sa rozhodnete blokovať cookies, nebudete môcť využívat výhody všetkých funkcií.

Pokiaľ nezmažete súbory cookies zo svojho prehliadača, môžeme tieto údaje použit k týmto účelom:

 • poskytnutie vhodnějších reklám na základe Vášho záujmu
 • poskytnutie agregovaných hlásení aktivity reklám inzerentom a webom hosťujícím reklamy
 • poskytnutie webom a majiteľom aplikácii údaje o tom, ako návštevníci využívajú tieto weby alebo aplikáce
 • detekcia a obrana proti podvodu a iným rizikám, ochrana užývateľov a partnerov
 • vylepšenie našich produktov

Cookies tretích strán

Cookies tretích strán používáme ku zhromažďovaniu štatistických údajov v suhrnnej podobe pomocou analytických nástrojov, ako je Google, Google Analytics, Facebook Pixel. V takom prípade sa zhromaždené dáta predávajú týmto poskytovateľom služeb tretích strán za účelom ich spracovania. Používame tiež inzertné funkcie služby Google Analytics a Facebook Pixel. Používame cookies tretích strán trvalé i dočasné (session cookies). Trvalé cookies sú uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, a to najviac po dobu 24 mesiacov.

Údaje, ktoré získáme, môžu byť sprístupnené tretím stranám, spracovateľom Vašich osobných údajov, aby nám pomohli poskytovať naše služby (napr. účtovníctvo, poskytovateľ cloudových služieb, analýza, audit, platby, detekcia podvodov, marketing a vývoj). Tieto tretie strany majú prístup k Vašim osobným údajom v rozsahu  nutnom pre výkon ich činnosti, a sú zaviazaní ich neprezradiť a nepoužiť k iným účelom.

Prípadne dalším poskytovateľom spracovateľských softwarov, služieb a aplikácii, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

Správca neovláda cookies z webových stránok tretích strán. Tretie strany zodpovedajú za to, ako funguje ich cookies a ako sú spracovávané osobné údaje.

K čomu sa cookies používajú?

Súbory cookies umožňujú rozpoznať vaše zariadenie, zabezpečit váš prístup na registrovaný účet a náš web obecne a pomáhajú nám predkládať vám relevantné reklamy v prípade udelenia súhlasu.

Kategórie použitia:

 • Popis
 • Overenie
 • Pokiaľ ste prihlásený na e-shop, súbory cookies nám pomáhajú ukazovať vám tie pravé informacie a prispôsobiť vaše prostredie
 • Zabezpečenie
 • Súbory cookies používame ako podporu funkcii zabezpečenia a za účelom zistenia neoprávnenej aktivity
 • Preferencie, funkcie a služby
 • Súbory cookies nám tiež ukazujú, aký tovar preferujete a aké sú vaše obľúbené produkty. Tiež vám môžu uľahčiť vyplňovanie formulárov na e-shopu.
 • Reklama
 • Súbory cookies používame k tomu, aby sme vám zobrazovali relevantnej reklamy na webu e-shopu i mimo neho. Súbor cookies môžeme použiť tiež k tomu, aby sme zistili, či ľudia, ktorí videli určitú reklamu, neskôr navštívili stránku inzerenta a spravili tam nejakú akciu (napr. stiahli dokument alebo uskutočnili nákup). Podobne i naši partneri môžu použiť súbory cookies k tomu, aby zistili, či sa reklamy zobrazili správne alebo aby nám poskytli informácie o tom, ak na reklamy reagujete. Tiež môžeme spolupracovať s našimi partnermi za tým účelom, aby sme vám zobrazili reklamu na weboch: APROFO.skwww.hravosdrevom.sk i mimo nej, jako například poté, co navštívíte stránky či aplikaci partnera.
 • Výkon, štatistika a výskum

Súbory cookies nám pomáhajú zistiť, ako náš web funguje v rôzných lokalitách. Tiež používame súbory cookies za účelom pochopenia, zlepšenia a prevádzania výzkumu produktov, funkcií a služieb, včítane vašich prístupov na e-shop z iných webov, aplikácií či zariadení, ako sú váš pracovný počítač či vaše mobilné zariadenie.

Tabuľka súborov cookies, ktoré používame.

Pre správny chod nášho webu a reklamných produktov používame rôzné typy souborov cookies. Súbory cookies tretích strán pochádzajúcich z reklám iných webov a sledujú vaše používanie webu pre marketingové účely. Tieto údaje budú aktualizované. K uplynutiu doby uživania souborov cookies dôjde buď na základe rotácie alebo sa počíta od posledného dňa, kedy užívateľ interreagoval s webovou stránkou.

Vydavateľ/ Názov cookie  Typ cookie Trvanlivosť
AdWords Tracking, Remarketing 90 dní
Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)
Analytical, Tracking 6 mesiacov
persistent
session

Súhlas zo zaslaním dotazníka spokojnosti s produktom či nákupom.

zadanej cez náš E-shop. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení nášho E-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.